Жатын моюнчасынын остеохондрозу

Жатын моюнчасынын остеохондрозу, концентрациясы, аты айтып тургандай, мойнунда байкалат, бул кеңири таралган патология. Жатын моюнчасынын остеохондрозу, анын белгилери ар дайым бирдиктүү каралышы мүмкүн эмес, бул оору, анын локалдашуу өзгөчөлүктөрүн жана жергиликтүү процесстерди эске алуу менен, көп учурда башка тармактардын адистерине кайрылууга алып келет, бул симптоматология ушунчалык карама-каршы келет.

Жалпы сыпаттама

Жатын моюнчасынын остеохондрозунун өнүгүүсү көбүнчө кыймылсыз жашоо образына байланыштуу келип чыгат, бул өзгөчө кол эмгегинен орточо деңгээлде болсо да, кеңири жайылган, интеллектуалдык эмгекке, ал дагы бир жолу кыймылсыз эмгек менен коштолот.

Жалпысынан, жатын моюнчасынын остеохондрозуна мүнөздүү болгон белгилерди карап чыгууга өтүүдөн мурун, жалпысынан остеохондрозду коштогон симптомдордон анча-мынча айырмачылыктарды байкаганга боло тургандыгын белгилеп кетким келет, бул өзгөчө таң калыштуу деле эмес. бизди кызыктырган белгилүү бир аймакка ээ анатомиялык өзгөчөлүктөр (моюн омурткасынын өзү).

Моюндун аймагында жайгашкан омурткалар бири-бирине жакын. Ошол эле учурда, моюн омурткасында жайгашкан алкак жакшы иштелип чыккан эмес, бул омурткалардын жылышына өбөлгө түзөт. Ал өз кезегинде нервдердин жана кан тамырлардын кысылышын шарттайт, алар моюн омурткасында жетиштүү. Мисалы, дал ушул жерде омуртка артериясы иштейт, анын жардамы менен мээге кан жеткирилет (тагыраак айтканда, медулла облонгата жана мээче түрүндө берилген анын арткы бөлүктөрү).

Кан айлануунун төмөндөшүнө байланыштуу омуртка артериясынын кысылышы (башкача айтканда, кысылышы) жүлүн менен мээнин ишемиясын пайда кылышы мүмкүн, эгер мындай жолдун курч варианттарын карап көрсөк, ал жүлүн инсультун алып келиши мүмкүн. Баса, ушул сыяктуу артериянын жабыркашын кыймылдын координациясынын бузулушу, тез-тез баш айлануу, ошондой эле көрүү жана угуу менен байланышкан бузулуулар түрүндөгү симптомдордун пайда болушу менен баалоого болот.

Жатын моюнчасынын жалпы компакттуулугу нерв учтарын кысып, булчуңдардын бир аз чыңалышын же омурткалардын жылышуусун шартташы мүмкүн, бул моюн омурткасын чымчууну билдирет, бул дагы тамыр структураларына таасирин тийгизиши мүмкүн. Ушундай шарттардын фонунда пайда болгон остеофиттер, омуртканын моюнчасына мүнөздүү компакттуулукту эске алып, кырдаалдын начарлашына гана алып келет. Түздөн-түз сөөктө пайда болгон кичинекей өсүштөр остеофит деп аныкталаарын, бул өсүштүн курамдык бөлүгү - бул патологиялык гипертрофиялык процесстин натыйжасында пайда болгон заттар (башкача айтканда, жалпы мааниде гипертрофия - бул процессдененин / органдын өзүнчө бөлүгүндө көбөйүү бар).

Жатын моюнчасынын остеохондрозу омурткалардагы чыгып кетүүлөрдүн жана грыжалардын пайда болушун шарттайт, алардын таасири омурткалардын жылышы, омурткалардын чыңалышы жана остеофиттердин пайда болушу сыяктуу нерв тамырларын кысып, андагы шишик жана сезгенүүнүн өнүгүшүнө алып келет. Натыйжада, дагы бир жолу, биз үчүн кызыктуу болгон бөлүктүн жүлүн каналынын чакан өлчөмдөрүнө кайрылып, тамыр өз көлөмүн толугу менен камтый тургандыгын, натыйжада кошумча кысылуу пайда болгонун баса белгилей кетүү керек - бул жолу түздөн-түз жүлүн каналында. Көрүнүктүү көрүнүшү катары мындай жүрүшү оорунун, белгиленет оору синдрому.

Мындан тышкары, остеохондроз мээнин кысылышына алып келиши мүмкүн жана каралып жаткан бөлүмдүн жүлүн каналына таандык болгон тардыгын эске алганда, мындай нерсе бел жана көкүрөк аймактарындагы процесстерди эске алганда көп болот. Белгилей кетүүчү нерсе, жабыркаган жер моюнчасынын остеохондрозунда моюн жана баштын жабыркашына гана эмес, бут-буттун жабыркашына чейин кыскарат (үстү жагында ушундай натыйжа көп учурда диагноз коюлат). Жатын моюнчасынын остеохондрозунун ушундай өзгөчөлүктөрүн эске алганда, ал бейтаптардын майыптыгынын эң көп кездешкен себептеринин бири болуп калат.

Ошентип, кыскача баяндап көрөлү, анда, атап айтканда, моюн омурткасынын остеохондрозундагы нерв жана кан тамыр структураларынын кысылышына алып келген факторлорго дагы бир жолу токтолгум келет.

моюн омурткасынын түзүлүшү

 • омуртка дискинин тайгаланышы (же жылышуусу). Бул шарт спондилолистездин белгилүү бир аныктамасын билдирет. Көбүнчө, жылышуунун бул түрү алардын иш жүзүндө пайда болуу жыштыгы боюнча минималдуу, андан тышкары, бул жерде бир аз жылышуу параличтин өнүгүшүнө түрткү бериши керек, олуттуу жылыш жөнүндө айтпаганда дагы, өлүмгө алып келүүчү натыйжадан башка эч нерсе алып келбейт.
 • остеофиттер. Жатын моюнчасынын остеохондрозу, жогоруда белгилегендей, тиешелүү өсүштөрдүн, башкача айтканда, остеофиттердин өнүгүшүн шарттайт. Алар, өз кезегинде, омуртка органдарынын капталдарында жайгашкандыктан, аларга түздөн-түз жанаша турган булчуңдардын дүүлүгүүсүнө алып келет, бул алардын тонусунун жогорулашын камсыз кылат. Ошентип, омурткаларга таасир этүүчү жүк көбөйүп, омуртка аралык дискке болгон басымдын жогорулашын шарттап, анын бою бир эле учурда төмөндөйт. Процесстин мындай жүрүшүнүн фонунда чыгып кетүү коркунучу жогорулайт. Омуртка артериясынын каналын көздөй багытталган остеофиттер тарылып кетиши мүмкүн.
 • чыгып кетишинин пайда болушу, омуртканын грыжасы. Мунун бардыгы - моюнчасынын остеохондрозу үчүн актуалдуу болгон процесстердин өнүгүшүнүн натыйжаларынын бири.
 • Омуртка дискинин бийиктигинин өзгөрүшү (б. а. анын тегизделиши). Көпчүлүк учурларда, бойлуулуктун төмөндөшү омуртка аралык тешиктин көлөмүнүн азайышына байланыштуу болот. Мындан тышкары, ийгиликсиз моюн айлануу дагы моюн омурткасынын сублуксациясына алып келип, натыйжада кошумча кысылууга (б. а. кысуу) алып келиши мүмкүн экендигин белгилей кетүү маанилүү.

Жатын моюнчасынын остеохондрозу: белгилери

Жатын моюнчасынын остеохондрозундагы омуртканын өзгөрүшү көптөгөн клиникалык көрүнүштөр менен бирге жүрөт. Белгилей кетчү нерсе, алардын тизмеси үч он чакты вариантты бөлүп көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет, ал эми пациенттердин өздөрү үчүн эң кызыктуу жана күтүүсүз нерсе, моюндагы "салттуу" оорудан тышкары, бир караганда, таптакыр пайда болбогон симптомдор менен күрөшүүгө туура келет. сөз болуп жаткан оору астында. Ошентип, мисалы, ар бир адам мындай диагнозго чыканак муунундагы ооруну, буттун алсыздыгын же визуалдык бузулууларды, ошондой эле кээ бир башка көрүнүштөрдү өз алдынча жабыштыра бербейт, биз дагы төмөндөгү талкууда камтууга аракет кылабыз.

Жатын моюнчасынын остеохондрозун коштошу мүмкүн болгон негизги белгилерди чагылдыруу үчүн, биз алардын ар бири үчүн патологиялык процессте борбордук нерв системасынын басымдуу катышуусуна ылайык аныкталган үч негизги топту бөлүп алабыз.

 • I топ. Бул процесстин түздөн-түз дисктерге жана нерв тамырларына, ошондой эле нервдер менен pleksusтарга (башкача айтканда, процесс нерв тутумунун перифериялык бөлүгүнө тиешелүү) таасиринен улам келип чыккан, анын татаалдыгы катары эсептелген оорунун неврологиялык белгилерин камтыйт.
 • II топ. Бул учурда, биз моюнчасынын остеохондрозуна тиешелүү симптоматология жөнүндө сөз кылабыз, ал жүлүнгө патологиялык процесстин түздөн-түз таасири менен көрүнөт.
 • III топ. Мээнин моюнчасынын остеохондрозунда, демек, баш сөөк нервдеринде, анын жарым шарларынын структураларында жана кабыкчаларында, магистралдык жана мээ тамырларында пайда болгон процесстерге түздөн-түз байланышкан белгилер.

Топтордун ар бири үчүн кыскача айтканда, биринчи топтогу жатын моюнчасынын остеохондрозунун белгилери негизинен оорудан, экинчисинин симптомдору - кыймылдын бузулушунан, үчүнчүсүнүн симптомдору - тамырлардагы патологиялык таасир менен байланышкан кубулуштардан, чындыгында, кан тамырлардын кубулуштарынан тургандыгын белгилей кетүү керек. . . . Албетте, көпчүлүк учурларда, бул симптомдордун көрүнүшү алардын таза түрүндө гана эмес, ошондой эле бири-бири менен айкалышкан түрүндө да белгиленет, бул болсо, бар симптомдордун негизинде тизмектелген варианттардан алдыңкы топту аныктоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт.

Жатын моюнчасынын остеохондрозу: биринчи топтун белгилери

Жогоруда белгилеп өткөндөй, биринчи топко перифериялык нерв системасынын жабыркашынан улам пайда болгон ооруткан көрүнүш түрүндөгү белгилер кирет. Бул моюндун туруктуу оорушун ("cervi-kaglia" деп аныкталат), ошондой эле жатын моюнчасынын sciatica, моюнчасынын лумбагосу. Мындан тышкары, булчуң оорулары, муундар (билек, чыканак же ийин муундары), көкүрөк оорулары (жүрөктү, боорду оорутушу мүмкүн) пайда болушу мүмкүн.

Белгилей кетүүчү нерсе, моюн оорусу моюнчасынын остеохондрозунун биринчи симптому болуп саналат жана бул диагноз коюлган дээрлик бардык бейтаптарда белгиленет. Мындай оорулар эртең менен ойгонгондон кийин пайда болуп, жатып калган абалда оодарылып кетүү аракетинде, ошондой эле күлүп, жөтөлгөндө, башты ийгиликтүү эмес бурганда же чүчкүргөндө күчөйт, буга чейин дененин башка абалында болушу мүмкүн. Оорунун мүнөзүн тажатма жана тажатма деп аныктоого болот, айрым учурларда оору атып кетиши мүмкүн, бирок конкреттүү вариантына карабастан, бул оору сезимдеринин локализациясы моюндун тереңдигине топтолгон. Оорунун узактыгына келсек, ал мезгилдүү жана туруктуу болушу мүмкүн.

Ойгонуу менен пайда болгон оору, күндүн ичинде пайда болгон өзүнүн интенсивдүүлүгүнүн төмөндөшүнө дуушар болуп, алардын толугу менен жоголушу мүмкүн болуп калат. Оорунун нурлануусу (анын жайылышы) ийин аймагына жана моюн бетине чейин жокко чыгарылбайт.

Моюн булчуңдарынын чыңалышы (орточо) жана жатын моюнчасынын аймагындагы дем алуу жетишсиз. Оорунун көрүнүшүнүн курч мезгили пациенттер тарабынан бир аз өзгөчө позанын кабыл алынышы менен мүнөздөлөт, анда алар башын бир аз алдыга жана ошол эле учурда капталга ооп кетишет. Лумбагодо көбүнчө баштын айлануу кыймылында чектөө болот.

Жатын моюнчасынын остеохондрозунун тез-тез мүнөздүү белгилери - башты бурулган учурда пайда болгон ызы-чуу кубулуштары, бул ташты кумга сүртүү менен окшоштурууга мүмкүндүк берет. Көбүнчө мындай учурларда, моюнчасынын остеохондрозунун узактыгын диагноздоо мүмкүн, ал келтирилген симптомдор бөлүгүндө пациенттердин көңүлүнөн четтетилет.

Жатын моюнчасынын оорушу жана лумбагодон тышкары, моюн омурткасынын остеохондрозу цервикобрахиалдык жана моюнчанын радикулит менен айкалышып кетиши мүмкүн, бул шарттар жогорку моюн омурткасында жана желкеде топтолгон оору түрүндө көрүнөт. Оорунун күчөшү башты тигил же бул жакка бурган учурда байкалат, анча-мынча деңгээлде оорунун мындай көрүнүшү башка иш-аракеттер үчүн актуалдуу. Көпчүлүк учурда, моюнчасынын остеохондрозундагы оорунун жайылышы ийин куруна жана колго (бирөөнө же экөөнө) жетет. Атап айтканда, бул булчуңдардын чыңалуу учурунда, түздөн-түз омурткалар тарабынан кысылган белгилүү бир нерв тамырлары менен байланышкан учурда болот.

Жатын моюнчасынын радикулитинин тамырдын кысылышынын 90% жана 6 жана 7 бөлүмдөрүндө, 5% - 5 жана 8 бөлүмдөрүндө бар экендигин болжолдуу түрдө белгилөөгө болот. Ошентип, алтынчы бөлүмдүн жеңилиши жагымсыз сезимдердин пайда болушуна алып келет, баш бармак менен билектин алдынкы сырткы бетине топтолгон; моюнчанын жетинчи тамырын тартуу ортоңку манжанын ыңгайсыздыгына жана оорусуна алып келет; сегизинчи тамырдын катышуусу кичинекей манжанын ыңгайсыздыгына жана оорусуна алып келет.

Эгерде жабыркашы жогорку омурткаларга жана моюнчасынын дисктерине таасир этсе, бул процессте желке нервинин катышуусуна алып келиши мүмкүн, ал желинин терисин иннервациялайт. Бул көрүнүп турат, тиешелүүлүгүнө жараша, арткы баштын, алар туруктуу, мүнөздөлөт мезгил-мезгили менен күчөтүү. Ошондой эле, желке зонасы сезимталдыгын жоготот, оорутуучу тыгыздоо жана чыңалуу түрүндөгү белгилүү бир оору чекитин аныктоого болот.

Жатын моюнчасынын остеохондрозу тортиколлистин өрчүшүнө алып келет, бул моюн булчуңдарынын спазмынан улам баштын кыйшайып кетишинин жана ушул абалга мүнөздүү болгон моюн ийрилигинин натыйжасында пайда болот. Мындай учурда, бейтаптарда баш бир аз капталга / алдыга же капталга / артка жылдырылат. Моюн кыймылынын мүмкүнчүлүгү дээрлик жок, башты көздөй бурулуу аракети моюнда, ийин курунда же баштын арт жагында белгилүү бир оору сезимдеринин пайда болушу менен коштолот.

Ушул себептен кан жетишсиз болгондуктан, остеохондроздогу кан тамырлардын кысылышы радиалдык артериядагы тамырдын кагышынын начарлашына жана бир эле мезгилде кубарган манжалар менен ооруганга алып келет.

Жатын моюнчасынын остеохондрозунун дагы бир көрүнүшү - мындай татаалдашуу, мында оорунун концентрациясы пайда болот, алгумералдык периартрит. Ал ийин-скапулярдык аймакта иннервациянын бузулушунан улам өнүгөт, анын натыйжасында дистрофиялык өзгөрүүлөр бара-бара өнүгүп, бара-бара көбөйөт. Бул бузулуулар жатын моюнчасынын остеохондрозу менен коштолгон азаптуу процесстин башталышы менен пайда болот, бирок көпкө чейин алар жөн гана көрүнбөйт.

Бул патологиянын негизги белгилери - муундагы оору, адатта эч кандай себепсиз пайда болот, бул оорунун күчөгөн формасында түнкүсүн байкалат. Андан кийин, колдун капталына уурдоо ооруга алып келет (негизинен муундун сырткы бөлүгүнөн), зонддоо ооруткан жерлерди аныктайт. Оорулуунун ооруткан мүчөнүн калган бөлүгүн камсыз кылууну каалагандыгынан улам, муун андагы рефлектордук булчуңдардын кысылышынын фонунда катуу болуп калат ("тоңуп калган ийин"). Андан кийин, дарылоо жок болгон учурда, колду горизонталдык деңгээлден жогору көтөрүү мүмкүн болбой калат.

Жатын моюнчасынын остеохондрозу: экинчи топтун белгилери

Экинчи топтун симптомдору, жүлүндүн моюн деңгээлиндеги жабыркаштардын фонунда пайда болгон синдромдордон турат. Ага эки механизм алып келиши мүмкүн, бул - дисплесстин жумшактыгынан улам дисктен түшүп калган пульпосус ядросу өндүргөн кысуу, же катуу (эски) дисктерден жүлүндүн жабыркашы же арткы моюн омурткасынан чыккан өсүмдүктөр. Аялдарда биринчи механизм, эркектерде экинчи механизм белгиленет.

Бул курстун белгилери көбүнчө колдордун жана буттардын алсыздыгы менен коштолот, ал эми буттарда булчуңдар түшпөй тондун жогорулашы байкалат, тескерисинче, тон төмөндөйт, көлөмү төмөндөйт. Ошондой эле, курал-жарактын жеңил-желпи булчуңдары титиреп, оорубай эле өсүшү мүмкүн. Көбүнчө мындай татаалдашуу 40 жаштан 55 жашка чейин, бир аз азыраак карылык курагында, ал тургай жаш кезинде диагноз коюлат. Мындай татаалдашуунун актуалдуулугун, эгерде пациенттин жүрөгү бузулса (аритмия) же атеросклероз болсо деп айтууга болот.

Жүлүндөгү өзгөрүүлөрмиелопатиядеп аныкталат, ал 5 жана 6 моюн омурткаларынын ортосунда жайгашкан дисктеги патологиялык өзгөрүүлөрдүн фонунда иштелип чыгат. Анын өнүгүшүнө омуртканын травмасы, ийин курунун булчуңдарына таасир этүүчү стресс, ошондой эле терс эмоциялар жана алкоголдук мас болуу себеп болушу мүмкүн.

Миелопатиянын көрүнүштөрүнүн бири - бул көрсөтүлгөн клиникалык көрүнүштөрдүн өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу температуранын жана сезимталдыктын жоголушу. Демек, бейтаптар жатын моюнчасынын аймагындагы териге тийген дүүлүктүрүүчү таасирди сезүү мүмкүнчүлүгүн жоготушат, төштөгү жана колдогу жогорку аймактар ​​(бир тараптан). Ошентип, сезимталдыгын жоготкон аймак жарым куртка окшойт. Тизмеде көрсөтүлгөн симптомдор менен катар, стихиялык оорулар пайда болот (сынуу, оору), жабыркаган тараптан кол начарлайт.

Жатын моюнчасынын остеохондрозунун дагы бир көрүнүшү - "жарым өткөргүчтүн бузулушунун синдрому", ал жүлүндүн каптал тилкелерине (анын бөлүктөрүнө) кан жетишсиз болуп калганда пайда болот. Бул төмөнкү буттун чарчоосунун күчөшүнө алып келет, басканда / турганда белгиленет, ошондой эле мезгил-мезгили менен клаудикация. Колдун уйкусу, ошондой эле алардагы ыңгайсыздык (күндүзгү мезгил үчүн маанилүү) алынып салынбайт, айрым учурларда мындай көрүнүштөр бутта байкалат. Көздөр жумулганда, координация бузулат. Тизмедеги көрүнүштөр, алардын туруктуулугуна карабастан, бейтаптардын иштөө мүмкүнчүлүгүн чектебейт.

Жатын моюнчасынын остеохондрозу: үчүнчү топтун белгилери

Үчүнчү симптомдорго, каралып жаткан оорунун мээдеги көрүнүштөрү кирет, ал мээнин сабагын кан менен камсыз кылуу үчүн жооптуу системада жетишсиз кан агымынан улам пайда болот. Мындай системаны түзгөн негизги тамырлар катары омуртка артериялары иштейт. Бул учурда актуалдуу болгон синдромдордун негизги түрлөрүн бөлүп көрсөтөлү.

 • гипоталамус синдрому. Көбүнчө диагноз коюлат, гипоталамустун бузулушун көрсөткөн белгилерде, тагыраак айтканда, невротикалык бузулууларда байкалат. Булар - кыжырдануу жана чарчоонун күчөшү, тынчсыздануу жана нааразычылык, маанайдын туруксуздугу жана уйкунун бузулушу (анын үстүртөдүгү, уйку эс алуу сезимин билбей туруп кетүүнүн жеңилдиги, уйкуга кирүү кыйынчылыгы менен мүнөздөлөт). Бир нерсеге көңүл топтоо жөндөмү да жоголот, жаттоо жөндөмү төмөндөйт, ар кандай органдарда жагымсыз сезимдер пайда болот. Көрсөтүлгөн учурларда себепсиз коркуу, ачуулануу, эңсөө, тынчсыздануу пайда болот. Бейтаптар кубарган, алардын буту муздак, тердөө күчөп, басым жана тамырдын кагуусу күчөйт. Сексуалдык диск сыяктуу аппетит азаят, заара ушатуу тез-тез болот.
 • Тамчылар синдрому. Бул бир эле мезгилде эсин жоготуу менен бейтаптын негизсиз эс-учун жоготуу чабуулдарынан турат (эсин жоготпостон), ошондой эле вазоспазмга байланыштуу болот. Аң-сезимди калыбына келтирүү бейтапты горизонталдык абалда жаткырганда (башын түшүргөндө) жетиштүү тездик менен жүрөт. Кол салуудан кийин оорулуулардын буттары катуу алсырап, алсырайт, башы оорушу мүмкүн.
 • вестибулярдык-өзөк синдрому. Оорунун баштапкы стадиясындагы синдромдун бирден-бир көрүнүшү - баш айлануу, ал вестибулярдык аппараттардын кан жетишсиздигине сезимталдыгынан келип чыгат. Мүмкүн жүрөк айлануу жана кусуу, көздүн карегиндей кыймылдын айрым олку-солкулугу, басуу учурунда туруксуздук.
 • кохлеар-өзөк синдрому. Ал кулактын шыңгырашы жана ызы-чуу түрүндө, негизинен, бир жагында көрүнөт. Угуу төмөндөшү мүмкүн, кулактын тыгыны пайда болот, негизинен синдром мурункусу менен байланыштуу, бирок анын көзкарандысыз курсу алынып салынбайт. Баса, мындай белгилер менен моюнчасынын остеохондрозу менен байланышты аныктоо ар дайым эле оңой боло бербейт.
 • кекиртек-кекиртек сидр. Негизги көрүнүштөрү - тамакта бөтөн нерсенин болушу сезиминин пайда болушу, жутууда кыйынчылыктарды жаратат жана бул дагы тамактын кургап, кычышып кетиши мүмкүн. Үн үндүүлүгүн жоготот, кекиртекте жана тамакта оору бар, бул жерлерде оору пайда болот. Сүйлөшүүдө чарчоо бар, тыныгууну талап кылат, коюу тамакты жутууда кызыл өңгөчтүн спазмы менен кошо кыйынчылыктар болушу мүмкүн, мындай көрүнүштөрдүн эс алуусунан кийин төмөндөйт.
 • Көрүүнүн начарлашы. Көрүү бузулушунун ар кандай түрлөрү: көздүн алдындагы "туман", көрүү курчтугунун төмөндөшү ж. б. , күндүз ар кандай бузулуулардын кезектешүүсү.

Дарылоо

Биз карап жаткан оору менен толук айыгуу мүмкүн эмес, ошондуктан аны жалпысынан дарылоо процесстин учурдагы жүрүшүн, тактап айтканда, оорунун белгилүү бир мезгилин басаңдатууга багытталган. Оорунун күчөшү ооруканага жаткырууну жана жарым керебетте эс алууну талап кылат.

Дары-дармек терапиясына келсек, ал анальгетиктердин ар кандай түрлөрүн дайындоодон турат, булчуңдардын новокаин блокадасын колдонуу мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылбайт. Дарылоо менен катар, негизги басым витамин терапиясына берилет, булчуң релаксанттарын жазып берсе болот. Жатын моюнчасынын остеохондрозун дарылоодо натыйжалардын натыйжалуулугуна физиотерапия методдорун колдонууда жетишилет (анестезия колдонуучу электрофорез, УЗИ процедуралары ж. б. ). Жатын моюнчасынын остеохондрозун дарылоо Шанц деп аталган жаканы кийүү зарылдыгын билдирет, массаж процедуралары ремиссия мезгилине дайындалат.

Жатын моюнчасынын остеохондрозун невропатолог аныктайт жана ЛОР адисине, терапевтке, кардиологго жана башка адистерге баруу керек деген жаңылыш ой болсо, бул адиске жолдомо алса болот.

Шакый - катуу пароксизмалдуу баш оору менен байланышкан кыйла кеңири тараган неврологиялык оору. Симптомдору чындыгында оору болгон мигрень, баштын жарымынан көбүнчө көздүн, ибадатканалардын жана маңдайдын айланасында, жүрөк айлануу сезиминде, кээ бир учурларда кусууда баш мээнин шишиктери, мээге кан куюлуу жана баштын оор жаракат алуусунан пайда болот. жана айрым патологиялардын өнүгүшүнүн актуалдуулугун көрсөтүшү мүмкүн.

Өнөкөт чарчоо синдрому (кыскартылган CFS) - бул психикалык жана физикалык алсыздык белгисиз факторлордун таасиринен келип чыгып, алты айдан же андан ашык убакытка созулат. Өнөкөт чарчоо синдрому, анын белгилери кандайдыр бир деңгээлде жугуштуу оорулар менен байланыштуу деп болжолдонууда, калктын жашоо темпинин тездеши жана кийинки кабыл алуу үчүн адамды түзмө-түз урган маалымат агымы менен тыгыз байланыштуу.

Ишемиялык инсульт - бул мээнин белгилүү бир бөлүгүнө кан жетишсиз жеткирилгендиктен же бул процесстин толугу менен токтоп калгандыгынан улам пайда болгон мээ кан тамырларынын кескин түрү, анын функциялары менен айкалышып мээ кыртышына зыян келтирет. Ишемиялык инсульт, анын белгилери, ошондой эле оорунун өзү, мээ кан тамыр ооруларынын эң көп кездешкен түрлөрүнүн бири болуп саналат, кийинки майыптыктын жана көп учурда өлүмдүн себеби болуп саналат.

Авитаминоз - бул адамдын денесиндеги витаминдердин жетишсиздигинин натыйжасында пайда болгон адамдын ооруткан абалы. Авитаминоздун жаз жана кыш мезгилдерин айырмалаңыз. Жынысы жана жаш курагы боюнча чектөөлөр жок.

Астеновегетативдик синдром (ABS) - бул ички органдардын иштеши үчүн жооптуу болгон вегетативдик системанын функционалдык бузулушу пайда болгон патологиялык процесс. Көбүнчө, мындай эреже бузуу адамдын стресстик кырдаалдарга жетиштүү жооп бере албагандыгынын натыйжасында болот.

Көнүгүү жана кармануу менен, көпчүлүк адамдар дары-дармексиз жасай алышат.